Achtergrond


In een uitvoerig onderzoek verkennen Leren voor Morgen en ISSO welke vaardigheden benodigd zijn voor de transitie naar een circulaire bouw- en installatiesector en hoe deze vaardigheden te verankeren zijn in het beroepsonderwijs.

Naar aanleiding van een eerste verkenning verscheen in januari 2020 het rapport "Circular Skills: beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector". In dit rapport worden 7 innovatietrends beschreven op gebied van circulair bouwen, ontwikkelen en installeren.

Op basis van deze trendanalyse organiseerde Leren voor Morgen en SME een marktconsultatie. In 8 sessies gingen we met dé experts op gebied van circulair bouwen, ontwikkelen en installeren in gesprek over de innovatietrends: hoe zien die er in de praktijk uit en welke kennis is er nodig om er invulling aan te geven?

De 7 circulaire werkprincipes die in deze guide worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de marktconsultatie en bieden gezamenlijk een antwoord op de bovenstaande vragen.