Hoe gebruiken we biomassa en voedsel circulair?

Biomassa vervult een bijzondere rol in de circulaire economie, omdat het volledig recyclebaar is en gebruikt wordt als voedsel, brandstof en materiaal. Als stromen van biomassa in de agri-foodsector gesloten worden, zou dat de Nederlandse leefomgeving gezonder maken en de economie jaarlijks €6,5 miljard schelen aan kosten. Er liggen dus veel kansen voor boeren, verwerkers, retailers en andere ondernemers die inzetten op circulariteit.

Biomassa is een containerbegrip voor grondstoffen van plantaardige en dierlijke origine. Hier vallen dus de gewassen van de landbouw, waterteelt (zoals algen en wieren) en bosbouw onder, evenals hun reststromen die ontstaan in de keten van oogst, consumptie en eindverwerking. Van biomassa kunnen bioplastics en biobrandstoffen gemaakt worden, maar deze vallen zelf niet onder de definitie. In dit artikel wordt besproken wat de kansen en barrières zijn om de biomassastromen in Nederland te sluiten, met nadruk op de voedselketen.

De landbouw produceert de meeste biomassa in Nederland