Hoe maken we de bouw circulair?

De bouw vormt de grootste materiaalopslag en afvalstroom in de economie. Elk jaar wordt alleen al in de Metropoolregio Amsterdam 1,4 miljoen ton sloopmateriaal verwerkt, met een potentiële waarde van €688 miljoen. Tegelijkertijd drukt de productie van nieuw bouwmateriaal zwaar op het milieu. Met hoogwaardige recycling, demontabel én modulair bouwen kan die waarde benut worden en het milieu worden gespaard.

In dit artikel wordt besproken wat de kansen en barrières zijn om de materiaalstromen in de bouw te sluiten, met voorbeelden van ondernemers die hiermee aan de slag zijn gegaan.

In Nederland werden er in 2018 bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd (CBS, 2019).