Introductie


Deze tekst is een beknopte versie van een gezamenlijk plan van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) en Stichting Technotrend (STT) voor een pilotproject Circular skills in het MBO mbt mode en textiel. Het project is onderdeel van het programma circulair beroepsonderwijs van Leren voor Morgen (LvM) en wordt uitgevoerd voor en in nauwe samenwerking met de mode-opleidingen van het ROC van Amsterdam (ROCvA) en met Denim City. Denim City is een organisatie in Amsterdam die op het vlak van een circulaire productieketen van jeans al jaren intensief samenwerkt met enkele van de vele mode-opleidingen van ROCvA. Het project bouwt voort op de expertise in deze samenwerking, om een circular skills programma op te zetten binnen alle modeopleidingen van ROCvA, met name gericht op de eerstejaars studenten.

Het project bouwt ook voort op de samenwerking tussen NADO en STT in een gezamenlijk project vanuit Leren voor Morgen bij ROC-Top, eveneens in Amsterdam. Daarin zijn duurzame bedrijfscasussen ingebracht in een duurzame projectweek voor een zestal opleidingen. Hierin hebben NADO en STT een makelaarsrol tussen bedrijven en opleidingen vervuld en hielpen zij bij het realiseren van de inhoudelijke inbreng vanuit de bedrijven in het curriculum. In dat project werd voor de kennisdeling gebruik gemaakt van het online platform Guides, dat in het mode project hiervoor opnieuw gebruikt zal worden, waar mogelijk gebruik makend van de reeds ontwikkelde content. Daarnaast bouwt het project voort op het netwerk mbt duurzame mode dat STT heeft ontwikkeld in haar Young Innovator programma in de bovenbouw havo/vwo, waarin eveneens met duurzame challenges vanuit bedrijven wordt gewerkt, naast het bestaande eigen netwerk mbt circulaire mode en textiel van ROCvA en Denim City. Tevens sluit het project aan bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzaam Onderwijs van Leren voor morgen, voor onder andere het MBO, die parallel plaatsvond in het voorjaar van 2021.

Vanuit een co-creatief proces met de opleidingsmanagers, en waar gewenst ook met docenten, hebben wij hett programma inclusief de inbreng van bedrijven ingevuld. Het is een programma geworden van 8 weken, uitgaande van 2 lesuren per week. Het programma bestaat uit leermaterialen en een praktisch realisatie hiervan in de vorm van challenges, filmpjes, casusomschrijvingen, kennistips, voorbeelden en opdrachten, in combinatie met gastlessen en excursies of bedrijfsbezoeken.

De programma-onderdelen zijn in September 2021 opgeleverd, gebruik makend van
het platform Guides. In het najaar van 2021 wordt het circular skills programma uitgevoerd bij alle eerstejaars mode studenten van ROCvA. Om het aanbod bij de mode-opleidingen elders in Nederland onder de aandacht te brengen, worden gezamenlijk gekozen om het in combinatie met de jeans school module van Denim City te promoten via verschillende educatie nieuwsbrieven.