Over de Circular Economy Skills pilot

Als onderdeel van het Circular Skills programma ontwikkelt Leren voor Morgen een digitale omgeving waar kennis over de circulaire economie kan worden ontsloten voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld docenten en leerlingen). Daarvoor wil Leren voor Morgen het platform Guides gaan gebruiken, om te beginnen in een pilot, om het uit te proberen.

Guides is een digitaal platform dat is opgezet vanuit de wens om kennis te ontsluiten, terwijl op dit moment veel kennis over uiteenlopende onderwerpen zich nog op individuele eilanden bevindt. Door een verbindende structuur te bieden, Guides, kunnen voorheen losse eilanden uitgroeien tot een ecosysteem waarin de beschikbare kennis vrijelijk stroomt en waarin de deelnemers profiteren van elkaars kennis. Op deze manier draagt Guides bij aan de versnelling van allerlei processen. Zeker ook in de wereld van duurzaamheid en circulariteit is dit belangrijk.

Deze ecosysteem benadering van Guides sluit aan bij wat Leren voor Morgen wil bereiken, namelijk dat de inspanningen in het Circular Skills project een zo breed mogelijke groep mensen bereikt. Dit is niet alleen belangrijk voor Circular Skills; ook voor andere grote maatschappelijke opgaven zijn we gebaat bij verdere kennisdeling. Wat we in dit project gaan leren, kan dus in potentie een veel bredere reikwijdte krijgen.