Hoe circuleren materialen in een circulaire economie?

In een circulaire economie circuleren materialen in twee aparte kringlopen: de bio-cycle en de techno-cycle. Het onderscheid tussen deze cycles helpt om te begrijpen hoe materialen langdurig en hoogwaardig gebruikt kunnen worden. Een algemene vuistregel is dat des te minder processtappen een materiaal moet doorlopen voor hergebruik, des te hoogwaardiger het materiaal in te zitten is.