Wat is de definitie van circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. In dit artikel lichten we deze definitie verder toe.

Filmpje van de Ellen MacArthur Foundation (2011) dat de betekenis van de circulaire economie toegankelijk uit legt: