Hoe maken we de energiesector circulair?

De Nederlandse overheid wil in 2050 niet alleen volledig circulair zijn, ze heeft zichzelf ook ten doel gesteld om dat jaar klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat het percentage hernieuwbare energie moet toenemen van 20% in 2019 naar 100% in 2050 (Klimaatakkoord, 2019). Het gebruik van hernieuwbare energie is ook een vereiste voor een circulaire economie, dus theoretisch versterken beide transities elkaar. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn.

Voorlopig laat de energietransitie het grondstofverbruik alleen nog maar toenemen, bijvoorbeeld voor de productie van zonnepanelen, accu's en isolatiemateriaal dat niet hoogwaardig gerecycled kan worden (Copper 8, 2018). Dit illustreert het belang van circulaire oplossingen binnen de energietransitie.

De meeste zonnepanelen zijn niet te recyclen, terwijl het gebruik van de aanzienlijk zal moeten toenemen in Nederland wil de regering klimaatneutraal worden in 2050 (foto: ArsTechnica).