Introductie

Het Raamwerk voor Strategisch Duurzame Ontwikkeling, ook wel bekend als het Natural Step raamwerk, is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getoetst raamwerk dat door vele organisaties, overheden en scholen wereldwijd gebruikt wordt. Het raamwerk biedt een wetenschappelijk onderbouwde definitie van duurzaamheid en een stapsgewijs proces (ABCD model) om tot concrete actie te komen.

Het zorgt er daarmee voor dat stevige ambities en koersuitspraken daadwerkelijk vertaald kunnen worden naar concrete en strategische acties in het hier en nu. Het raamwerk stelt mensen en organisaties in staat om een gedeelde taal te spreken over duurzaamheid zodat iedereen weet wat er met dit (voormalig) containerbegrip bedoeld wordt.

Het raamwerk staat in de wetenschappelijke wereld bekend als Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD), dit is de afkorting die wij hier hanteren.

over de auteur
Deze Guide is geschreven door Maaike Boumans, in samenwerking met Yannick Wassmer en Freek van der Pluijm, voortbouwend op werk van de FSSD aan de Masters' opleiding in Strategisch Leiderschap naar Duurzaamheid (Karlskrona, Zweden), de wereldwijde MSLS gemeenschap en het werk van de wereldwijde ngo de Natural Step. Met grote dankbaarheid voor Karl-Hendrik Robèrt die zich 30 jaar geleden de vraag stelde hoe op wetenschappelijke wijze systeem condities voor duurzaamheid te definiëren, en voor Göran Broman die samen met hem in 2004 de Master startte.