Bewustwording circulaire vaardigheden lerarenopleiding Techniek

Inleiding

De doelstelling voor deze fase van het Circular Skills programma in de pilotprojecten richt zich op de professionele ontwikkeling van de docent in relatie tot omgeving en didactiek. In de uitvraag wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de docent centraal moet staan op twee terreinen:

  • De nauwe samenwerking met de omgeving en hoe je dit als docent kan faciliteren
  • Ontwikkeling op het gebied van nieuwe vormen van kennisoverdracht en instructie

Naar aanleiding van deze doelen hebben we gekozen om samenwerking te zoeken met een lerarenopleiding. In dit project/programma staan docenten centraal die werken in de lerarenopleiding Techniek maar tegelijkertijd ook de docenten in opleiding, die veelal tegelijkertijd voor de klas staan.

Verkenning

Via een docent Master of Education in Physics en expert duurzame ontwikkeling, zijn wij verbonden aan twee docenten van de lerarenopleiding Techniek, namelijk:

  1. Hoofddocent lerarenopleiding techniek & onderzoeker lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs, Hogeschool Utrecht
  2. Lerarenopleider Techniek aan de Hogeschool Utrecht

Met hen hebben we de behoeften verkend op bovenstaande doelen. In deze gesprekken kwamen twee behoeften prominent naar voren:

  • Ze hebben de behoefte om experts van buiten op technische en transversale circulaire vaardigheden te verbinden aan het onderwijs binnen de docentenopleiding techniek. (Het trendrapport van LvM biedt hiervoor input)
  • Ze willen verkennen hoe het verbinden van bedrijven en organisaties aan het onderwijs meer organisch kan plaatsvinden. Hoe kunnen docenten hun onderwijs makkelijker actueel houden, waar slaan bedrijven op aan? Welke aanpak werkt en hoe kan je docenten in opleiding daarin bewustmaken en/of bekwamen?

Het gaat daarbij om het vergroten van de inhoudelijke kennis over circulaire skills voor docentenopleiders en de docenten in opleiding (de studenten) maar ook om de vaardigheden vernieuwde werkvormen in contact met de omgeving vorm te geven. Zij worstelen met het slaan van de brug tussen omgeving en onderwijs en welke kennis en competenties docenten daarvoor nodig hebben.

Planning 2021

Maart - Juni

Verkenningsfase: Voorgesprekken om Circular Skills onder de aandacht te brengen en behoeften op te halen bij lerarenopleiders HU

Juli

Ontwikkelfase programma: Afstemmen en ontwikkelen programma obv doelen COP en programma Circular Skills

September

Afstemmen data voor uitvoer programma

November

Uitvoeringsfase programma: Begeleiden van 2 verschillende bijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan de doelen van het programma

December

Evalueren en rapporteren