Какво ще научим по време на този курс?

В този кратък курс са представени основните приложения на двата езика - HTML и CSS.
Съвсем ясно и на достъпен език къде и как се прилагат а също така и много особености без които не е особено ефективно боравенето с езиците. Ще разберем как HTML от "обикновен маркиращ език" се превръща в нещо от изключителна важност. Как правилата за това как се пише правилно от синтактична гледна точка вече са нещо което е само интродукция към същината.
Същото се отнася и за CSS като в края на този курс ще сме достатъчно добре запознати с езика за да можем да стилизираме уеб страници. Дори нещо повече - също така ще бъдем подготвени да започнем да учим как се пише с помощта на препроцесорите. Вече не се пише чист CSS а се ползват така наречените препроцесори.
И накрая но не на последно място ще разберем каква роля има семантиката в общата картина при уеб интерфейсите и как да пишем семантично HTML.
Ще се запознаем още и с това как се работи в истинска работна среда. По време на курса ще ползваме възможно най-малко от техниките и методите, които се ползват там. Това е с определена цел. Разработката на софтуер не е "проста работа". Наложени са високи нива на коплексност - а при изучаването на HTML и CSS това би могло да натовари допълнително и дори излишно курсистите, а също така и да внесе голяма доза объркване.
Още ще си изясним кои неща са от по-голяма важност, на кое може да не отдаваме повече от нужното внимание и без кое може.

В края на курса ще се чувстваме комфортно когато се говори за някой от тези два езика. Ще можем да пишем на тях правилно и ще сме подготвени да преминем към "ниво 2" с увереност, което всъщност се учи по време на работа - тоест за него няма нужда да караме специализиран курс.