Tien interviews

Overzicht van tien interviews over de whole schole approach op diverse MBO's in Nederland.

1 Whole school approach en visievorming

De visie van professor Arjen Wals (WU), Daan de Kruijf en Eline Koopman ( Leren voor Morgen)

2 Whole school approach De praktijk van het Mediacollege Amsterdam.

Interview met coördinator Tessa Kramer.

De rol van Frontrunners, projecten en hoe de voorbeelden voor het oprapen liggen.

3 Whole school approach voor studenten en docenten

Carolien Passenier, docent wiskunde op de afdeling Bouw van ROC Scalda (Zeeeland)

Excursies naar duurzame bedrijven, het vak wiskunde en duurzaamheid, onderwijs in projectvorm,

over lineaire en circulaire economie en interactie met studenten. Proeftuinen om het beste uit

studenten te halen.

Klimaatactiviste Isabelle Scholte, student Radboud Universiteit en bestuurslid van Youth for Climate.

Over het onderzoek Klimaat in de klas.

4 Whole school approach: professionalisering van docenten

Henk Tameling (NADO) en Heleentje Swart (SPARK) in gesprek met Hanane Abaydi over de

verschillende mogelijkheden van professionalisering voor docenten ten bate van goed onderwijs voor docenten en studenten. Hoe organiseer je deskundigheidsbevordering? Waar begin je? Tip: website www.lerenvoormorgen.org en www.academievoorduurzaamonderwijs.nl NADO pleit voor

nieuwe online methode voor ecologie en economie en systemische manieren van denken.

5 Whole school approach: bedrijfsvoering

Gaaike Euwema van ROC Noorderpoort in gesprek met Henk Tameling en Hanane Abaydi over

de praktijk van verduurzaming op het gebied van bedrijfsvoering in Groningen op de locaties van

deze ROC. Hier is duurzaamheid op het gebied van inkoop, huisvesting en energie verankerd.

Alles gericht op CO2-neutraliteit en circulariteit. Hoe vertaal je duurzame faciliteiten naar onderwijs

en studenten?

Het begint met het goede voorbeeld geven. En bijvoorbeeld andere vormen van professionalisering

zoals docenten stage laten lopen bij duurzame bedrijven.

6 Whole school approach: twee uiteenlopende visies

Practor Maurijn van het MBO College Lelystad over het onderwijsprogramma voor 600 eerstejaars

studenten rond duurzaamheid.

Bjorn Hillebrandt van Yverta MBO en VMBO Den Bosch heeft een uitgesproken visie op

duurzaamheid. Hij stelt de student centraal en laat hem of haar grotendeels het onderwijsprogramma zelf bepalen.

7 Whole school approach: curriculum

Alco Otten van Alfacollege Hoogeveen laat de praktijk leidend zijn. De bouw van een tinyhouse

met waterstof.

8 Green scissors in Friesland. De visie van de Friese Poort en Jaap van Bruggen, facilitair manager

ROC Friese Poort heeft een duidelijke visie met daarbij behorende ambities. Een gesprek met

Jaap van Bruggen door Hanane Abaydi en Henk Tameling. De ambitie van de school: 2030

100% CO2 neutraal onderwijs. Dit geldt dus voor alle opleidingen en de daarbij behorende

beroepen. De kapster als voorbeeld: 'de 'green scissors". De school kent een programma voor

ontwikkeling van de docenten. De bedrijfsvoering en leiderschap dienen als voorbeeld voor de

ambities. De school meet zijn eigen CO2 uitstoot. De grootste veroorzaker is mobiliteit.

9 WSA: De praktijk van het ROC TOP locaties Noord en Zuid

Justin Schild, programmamanager en Erik Philoppo, docent burgerschapskunde en mentor op de

sportopleiding. Het team staat in het tweede jaar voorbij het begin van de start en heeft de eerste

lichting studenten meegenomen in het proces van verduurzaming en circulariteit.

De SDG's bieden de studenten de mogelijkheid om keuzes te maken op basis van hun affiniteit.