Introductie

Als we het over duurzaamheid hebben, gaat het vaak over het verminderen van onze negatieve invloed. Denk aan het verkleinen van je voetafdruk, minder kopen, minder vliegen, minder energie gebruiken. De vraag is echter of dit wel genoeg is om tot een echt duurzame wereld en samenleving te komen.

Het gaat niet alleen om de dingen die we gewend zijn te doen beter te doen, maar ook om kritisch kijken of we wel de goede dingen doen. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop we meerwaarde creëren: Wat is onze positieve invloed? Wat voegen we toe?