Giải pháp cho người nuôi tôm

Những kinh nghiệm thực tế trong nuôi tôm cũng như thử nghiệm sản phẩm vi sinh tại khu vực miền Tây sẽ được chúng tôi gửi đến quý bà con.

Sản phẩm

  • Chế phẩm vi sinh
  • Xét nghiệm bệnh tôm
  • Tin tức ngành tôm