“Vaardigheden versterken van docenten voor circulair herontwerp van het curriculum”

Inleiding

Deze guide maakt inzichtelijk hoe O3-Effect voor het samenwerkingsverband STO Amstelland een programma heeft vorm gegeven om een start te maken met de integratie van circulaire vaardigheden in het onderwijs van vmbo-scholen.

Met behulp van onze wervingsfolder hebben we STO Amstelland kunnen interesseren voor het aangeboden traject. Circulairskillsinhetcurriculumfolder vmbo.pdf

De voornaamste reden voor de interesse is dat het aanbod goed past bij de doelen van het samenwerkingsverband. De vmbo-scholen die vanuit het STO samenwerkingsverband deelnemen aan dit traject zijn:

Vanuit het Circular Skills programma van de Coöperatie leren voor Morgen is in december akkoord gegeven op de start van dit traject. Na werving en verkennende gesprekken met de projectleiders van STO Amstelland in december is vastgesteld welk activiteiten op hoofdlijnen zouden worden ontwikkeld. Na de circulaire tour en de opbrengst daarvan stond een eerste workshop voor Vakcollege Thamen gepland. Op basis van die beiden bijeenkomsten zouden vervolgbijeenkomsten worden ingevuld.