Introduction


WSA: De praktijk van het ROC TOP locaties Noord en Zuid

Justin Schild, programmamanager en Erik Philippo, docent burgerschapskunde en mentor op de sportopleiding in gesprek met Hanane Abaydi.
Het team staat in het tweede jaar voorbij het begin van de start en heeft de eerste lichting studenten meegenomen bij verduurzaming en circulariteit. De buren, de bedrijven zijn leidend. Het team zoekt in de buurt contact met bedrijven om ervaringen en kennis op te doen voor een nieuwe leerlijn. Ook aandacht voor uitsluiting van studenten bij stages.