Introductie

De zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) vormen een samenhangende set ecologische, sociale en economische doelen. Voor het vinden van duurzame oplossingen is het belangrijk aandacht te hebben voor het kunnen 'creëren van meervoudige waarde' en voor 'omdenken'. Ofwel: op een andere manier naar het voorgelegde vraagstuk kunnen kijken. SDG Bingo stimuleert jongeren om verbanden te leggen tussen de verschillende doelen en om vanuit verschillende invalshoeken op verschillende SDGs impact te maken.