Introductie

De zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) werden in 2015 door alle bij de VN aangesloten landen ondertekend. De SDGs vinden ook op lokaal niveau steeds beter hun weg: bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen pakken de grote complexe vraagstukken van onze tijd op en zoeken naar duurzame oplossingen.

Samen met de Meest Duurzame Docent mbo, Marjan Nijenbanning, werd het SPARK SDG Kompas ontwikkeld. Bij TERRA hangen deze kompassen als grote magnetische whiteboards in elk vaklokaal. In de praktijk blijkt dat het kompas op verschillende manieren kan worden ingezet.