Introductie

Stimuleer leerlingen/studenten om met een 'circulaire bril' naar hun stage te kijken: Wat doet het bedrijf of de organisatie al? Wat zou het bedrijf nog meer kunnen doen? Leer jongeren om daarvoor niet alleen naar het product en het productieproces te kijken, maar ook naar de bedrijfsvoering. Door deze opdracht in elke stage mee te nemen, krijgen jongeren zicht op de verscheidenheid aan mogelijkheden en kunnen ze ook inspirerende ideeën van het ene bedrijf meenemen naar het volgende.