Over circular skills in het vmbo


Welkom bij deze guide over het project circular skills in het vmbo. Het doel van dit project was om op drie vmbo scholen drie praktijkopdrachten te realiseren in samenwerking met circulaire bedrijven/organisaties en in samenwerking met vmbo docenten. Omdat circulair werken in de bouw zich zo snel ontwikkelt is het van belang om circular skills zoals hergebruik van grondstoffen, remontabel bouwen, en werken met biobased materialen in het curriculum in het beroepsonderwijs te gaan opnemen., en er met keelringen op een praktische, aansprekende wijze mee aan de slag te gaan. De gelande uitvoeringsperiode van het project is van april 2020 tot en met maart 2021. Als gevolg van Corona lopen de praktijkpilots nog. Deze worden naar verwachting half juli afgerond.