Coöperatie Leren voor Morgen

44 Members

Samenwerken aan innovatieve oplossingen in het onderwijs voor een duurzame, wendbare en leefbare maatschappij.

Circulaire lesideeën en werkvormen

Circular Skills

Met Circular Skills werkt Leren voor Morgen aan het overbruggen van de kloof tussen het beroepsonderwijs en de circulaire beroepspraktijk.

Inspiratie voor docenten

In dit kanaal vinden docenten inspirerende informatie over duurzaamheid en circulariteit. Per onderwerp is er een guide.

Pilotprojecten Circular Skills

Projecten van leden

Routekaart Duurzaam Onderwijs

De routekaart is voor elk onderwijsniveau toepasbaar en biedt scholen de kans om een eigen unieke visie en strategie voor duurzaamheid in het onderwijs en de schoolorganisatie te maken. Deze routekaart is gebaseerd op het Framework for Strategic Sustai...