BTV Thảo NgọcBN

BTV Thảo Ngọc

Là một dược sỹ trẻ mới ra trường, nhưng từ năm thứ 2 đại học, tôi đã là một cộng tác viên suất sắc cho nhiều trang tin về sức khỏe.

BTV Thảo Ngọc hasn't published any guides yet.