BTV Thanh HoaBTV Thanh Hoa

BTV Thanh Hoa

Hiện tại, tôi đang là trưởng ban biên tập nội dung về sức khỏe tim mạch cho website ichtamkhang.co.

About BTV

Hiện tại, tôi đang là trưởng ban biên tập nội dung về sức khỏe tim mạch cho website ichtamkhang.co.

Topics of interest

BTV is not following any topics yet.