thanhphothongminh smartcityts

thanhphothongminh smartcity

"Dự án thành phố thông minh - Smart City Hà Nội. Nằm ở phía Bắc Hà Nội có diện tích 272ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh,

thanhphothongminh smartcity isn't following anyone yet.