Circular Economy Skills

37 Members

De plek waar kennis over vaardigheden en competenties voor de circulaire economie samenkomt.

Join the Community

1. Wat is de circulaire economie?

Een serie guides over wat de circulaire economie is, het verschil met de lineaire economie, hoe materialen circuleren, hoe het zich verhoud to 'duurzaamheid', en hoe je het zou kunnen meten.

All things circular

Circular economy supersedes our linear take-make-dispose economy by designing out waste, keeping materials in use and regenerating systems.

Circular Skills

Met Circular Skills werkt Leren voor Morgen aan het overbruggen van de kloof tussen het beroepsonderwijs en de circulaire beroepspraktijk.

Guides Support

This is the official support Space for the Guides platform. In case you can't find what you'r looking for drop us an email at support@guides.co, happy to help!